Region Warmińsko-Mazurski

Młoda Lewica E Struktury E Region Warmińsko-Mazurski

Osoby koordynujące regionem

Emilia Skibińska

Gabriela Smółkowska

Koordynatorka Regionu Warmińsko-Mazurskiego

Osoby koordynujące okręgami

Michalina Paturalska

Koordynatorka okręgu 34

(Elbląg, bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki)

Hanna Chrząszcz

Koordynatorka okręgu 35

(Olsztyn, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski)