Raport
o stanie polskiej oświaty

Raport będzie możliwy do pobrania od dnia 27.08.2022 od godziny 10.30.